Menu Magazine | Hoe uitdagend het leven kan zijn en hoe wij als water bewegen binnen de omstandigheden en veranderingen van de tijd waarin we leven.

Als je nadenkt over hoe het leven er nu uitziet ten opzichte van een aantal jaar geleden. Uiteindelijk gaat alles door en hebben wij het aanpassingsvermogen om mee te bewegen met wat ons voorgeschoteld wordt. Zo zijn ook wij weer zoveel stappen verder dan we als organisatie een paar jaar geleden waren. Onze organisatie groeit, waarbij wij meebewegen en aanpassingen doorvoeren aan onze werkmethodes.
Inmiddels een team bestaande uit meer dan 100 medewerkers. Hadden wij dit 10 jaar geleden voorspeld? Nee, om eerlijk te zijn niet. Kenmerkend voor onze organisatie is dat we, kijkend naar de operatie, ‘klein’ blijven.
Familiebedrijf in basis, waarbij iedereen binnen het team ook bij deze mooie familie hoort. Iedereen doet mee, om er zo voor te zorgen dat een verblijf voor u zo aangenaam mogelijk wordt. Alle afdelingen ondersteunen elkaar en waar de druk hoog is springen we bij, of het nu gaat om de afwas of in de bediening.

Klik op de afbeelding om het magazine te bekijken!

Zo trekken we met elkaar de kar. Dit teamgevoel en betrokkenheid is wat je proeft in onze opinie; één team één taak. 2023 Is er ook een verandering gekomen in het compleet maken van het familiebedrijf.
De jongste telg van het gezin, Boris, ingestapt in het bedrijf, waar de oudste, Tom, hem voorging in 2018. Ook een mijlpaal om bij stil te staan. Wie goed op onze bar let, kan elementen herkennen van betekenis. Iedere mijlpaal is er één om zo nu en dan bij stil te staan. De meeste mooi en met een trots gevoel, maar soms ook met het gevoel van gemis. Vaak vliegt tijd voorbij en is doorrazen een feit, waarbij even een pas op de plaats en terugkijken vaak vergeten wordt. Hoe mooi is het om zo nu en dan te kijken waar je vandaan komt en stil te staan bij wat je hebt bereikt. Een wijntje aan de bar en blik op de mijlpalen die in zicht staan, levert zo’n momentje van besef op. Aan ons dan om even stil te staan bij zo’n moment en te proosten we op wat we met elkaar hebben bereikt & waar we nu staan!

Proost!

Larissa C.I. van der Vlist